Nova direcció web
del Grup de Treball de Perifèries Urbanes:
http://periferiesurbanes.org

En 4 idiomes: CATALÀCASTELLÀANGLÈSITALIÀ